loading
Suzuki

Hitelügyintézés

Hogyan vásárolhat hitelre új és használt

 

Suzukit?


 

  • Megfinanszírozható járművek:

   • Új- és használt gépjármű (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű, motorkerékpár, robogó, quad)
   • A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
    • A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén legfeljebb 16 év, a kishaszongépjárműé 14 év lehet;
    • A futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18, kishaszongépjárművek esetén pedig a 15 évet.

   Ki lehet az ügyfelünk?

   • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
   • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

   A választható finanszírozási konstrukciók:

   • Természetes személyek: zárt végű pénzügyi lízing.
   • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing

   A THM tájékoztató értéke fogyasztókra vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing esetén 3,99*% - 24,9**% érték közötti lehet.

   *a Merkantil Bank Zrt. által meghirdetett egyedi akciók során a THM alsó értéke a fentiektől kedvezőbb is lehet.
   ** 2020. március 19. napján vagy azt követően, a fizetési moratórium idején megkötött szerződések esetén a THM értéke a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 10.§-ában meghatározott Kedvezményes THM (5,75 %) értékét nem haladhatja meg, amely 2020. december 31. napjáig érvényes.


   Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

   • Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót kizárólag jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások vehetik igénybe.
   • A pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
   • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
    • 1. maradvány értéken megvásárolja, és így a tulajdonába kerül az eszköz,
    • 2. megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
    • 3. visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.

   Biztosítási feltételek:

   • Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
   • Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel,
   • Casco-mentes konstrukció : az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

   Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

   • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg
   • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek ( nemtermészetes személyek)esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

   Finanszírozás devizaneme:

   • forint

   Maximális finanszírozási összeg (millió Ft):

   Saját rész (önrész)

   Személygépkocsi

   Kishaszongépjármű

   Motor

   Robogók és Quad

   Új

   0-2 éves

   2-5 éves

   5-8 éves

   8 év felett

   Új

   0-2 éves

   2-5 éves

   5-8 éves

   8 év felett

   Új

   0-2 éves

   2-5 éves

   5-8 éves

   8 év felett

   Új

   20-29,99%

   14,0

   9,0

   7,0

   6,0

   4,0

   13,0

   8,0

   6,0

   5,0

   3,0

   4,0

   3,0

   2,5

   2,0

   -

   1,5

   30%-tól

   15,0

   10,0

   8,0

   7,0

   5,0

   14,0

   9,0

   7,0

   6,0

   4,0

   5,0

   4,0

   3,5

   3,0

   3,0

   1,5

   A minimális önrész (saját rész) aránya:

   A finanszírozás alapja

   Természetes személyeknél, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél

   pénzügyi lízing esetén

   forint

   20%


   Milyen kockázata van a finanszírozásnak?

   Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhatnak

   Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő lízingdíjrészletek összege - lízingdíjrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.

   Javasoljuk természetes személy ügyfeleiknek, illetve leendő szerződő feleiknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Partnereink igény szerint segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez a háztartási költségvetés-számító program használatával.

   A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem).

   Természetes személy ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatóját a túlzott eladósodás kockázatairól, mely itt érhető el.

    

 

Kapcsolat
Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba!